Kunstnerskap > CV > KontaktØyets lange arm

Etter kunstutdannelse i Tyskland, holdt jeg flere separatutstillinger og deltok på kollektive utstillinger i Tyskland og i Norge, i all hovedsak med akvareller og goache. Deretter tegnet jeg bygninger i tusj og akvarell; hus, hytter, slott og husmannsstuer, dikterhus, tårn og skur. Nitidig og presist med alle vindussprosser og hver enkelt takstein på plass. Husene så jeg fra forskjellige vinkler i samme tegning, altså i et selvvalgt perspektiv. Dette førte blant annet til tre bøker med egne tekster og mange utstillinger. Mye av dette ligger langt tilbake i tid.

Deretter tok ordene overhånd. I mange år har jeg arbeidet med research i et utall arkiver, skrevet artikler og bokanmeldelser og utgitt bøker i forskjellige sjangre.

De fem siste årene har jeg deltatt på flere tegneseminarer og workshops i Tyskland. Med avstand i tid til min tidligere strek, med tusj og en halvannen meter lang rørpenn av planten, Phragmitus australis (takrør, rørgress, vannrør) opparbeidet jeg meg en helt annen frihet. Jeg la blokken på gulvet, satte tusjflasken(e) ved siden av og stående nådde jeg ned til papiret med rørpennen. Streken blir bevegelsen. Og omvendt. Jeg tegnet husene på ny og opplevde strekens kontrollerte tilfeldighet og manglende presisjon. Så tok jeg for meg fisk, kreps og krabber og tegnet dem i frastand . . . . . . ><>:

Nå studerer jeg bitte små kryp, biller, Calopteryx splendens, fluer, lus og larver, Maikäfer og butterfly, etymologi, egg og epidimier, bokstaver og edderkopper, følehorn, stankelbein og punktskrift. Ved hjelp av faglitteraturen, den lange rørpennen – og avstanden – blir de bitte små insektene større. Det er et omvendt perspektiv.

Fra august 2017 leier jeg atelier på SAF, et kunstnerdrevet atelierfelleskap (BBK) i Drammen. Her har jeg også et lite naborom, et skrivekammers. Med stipend fra NFFO og Fritt Ord arbeider jeg med en bok, en historisk dokumentar om to døvblinde jenter, Helen Keller (1880-1968) og husmannsdatteren Ragnhild Kaata (1873-1947). Den skal ut i 2021. Min arbeidsdag er et vekselbruk mellom manuskript og manuell tegning.